کالای فیزیکی

Soredex New Optime

Soredex New Optime
Soredex New Optime
Soredex New Optime
کالای فیزیکی

Soredex New Optime

۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فسفرپلیت سوردکس Soredex Optime دارای پلیت های سایز ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴c می باشد ، ضخامت این سنسورها حتی از فیلم رادیوگرافی کمتر بوده و تمامی سطح سنسور فعال می باشد و تبدیل به تصویر نهایی می گردد .سنسور ها دارای گوشه های گرد برای قرار گیری مناسب در داخل دهان بیمار می باشند.

ابعاد سنسورهای:

سایز ۰ با ابعاد ۲۲ * ۳۵ میلیمتر Pediatric
سایز ۱ با ابعاد ۲۴ * ۴۰ میلیمتر Periapical
سایز ۲ با ابعاد ۳۱ * ۴۱ میلیمتر Bitewing
سایز ۳ با ابعاد ۲۷ * ۵۴ میلیمتر Full Bitewing
سایز ۴ با ابعاد ۴۸ * ۵۴ میلیمتر Occlusal