درباره ما

شرکت نوآوران پایا تجهیز -سهامی خاص- به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در واردات تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی تا کنون خود را متعهد به درک نیازهای مشتریان درچارچوب استانداردهای ملی،بین المللی و همچنین سیاست ها و ضوابط وزارت بهداشت ومقررات اداره کل تجهیزات پزشکی می داند. ودر راستای اهداف فوق ،مدیریت شرکت مصمم است تا با برنامه یزی،به کلیه اهداف خود برای جلب رضایت مشتری و ارتقاء سطح سلامت و درمان دست یابد.